Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění

Z2992 Tv G04v
To G04o
Z3035 Tv G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o
Z3055 Tv G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o
Z3064 Tv G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o
Z3066 Tv G04v G19v G31v G37v
To G04o G19o G20o G31o G37o
Z3067 Tv G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o
Z3076 Tv G04v G19v G31v G37v
To G04o G19o G31o G37o
Z3077 Tv G04v G19v G31v G37v
To G04o G19o G20o G31o G37o
Z3078 Tv G04v G19v G31v G37v
To G04o G19o G20o G31o G37o
Z3095 Tv G04v G31v
To G04o G31o
Z3106 Tv G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o
Z3108 Tv G04v G04v G31v G37v
To G04o G20o G31o G37o

Přehledová mapka ZPF