Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 18
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Přehledová mapka ZPF
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění
s - stav
z - zadání
n - návrh

Z3281 Tv Gv04
To Go04
Z3283 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go20 Go31 Go37
Z3285 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go20 Go31 Go37
Z3289 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Gv04 Gv31 Gv37
Z3290 Tv Gv04
To Go04
Z3293 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go31 Go37
Z3294 Tv Gv04
To Go04
Z3296 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go31 Go37
Z3298 Tv Gv04 Gv31
To Go04z Go04n Go20 Go31
Z3299 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go31 Go37
Z3300 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go20 Go31 Go37
Z3303 Tv Gv04
To Go04
Z3304 Tv Gv04
To Go04
Z3305 Tv Gv04
To Go04
Z3307 Tv Gv04
To Go04
Z3309 Tv Gv04
To Go04
Z3311 Tv Gv04
To Go04
Z3312 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go31 Go37
Z3319 Tv Gv04
To Go04
Z3395 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z3397 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go31 Go37