Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění

Z2979 Tv G04v G09v G19v G25v G31v G37v
Go G04o G09o G19o G20o G25o G31o G37o
Z2984 Tv G04v G31v
Go G04o G20o G31o
Z3028 Tv G04v G31v G37v
Go G04o G20o G31o G37o

Přehledová mapka VPS
Přehledová mapka ZPF