Opatření obecné povahy

o   Příloha 1a - Tabulka

o   Příloha 1b - Přehledová mapa

o   Příloha 2 - obsahuje textovou část a grafickou část

Z - 2772

T – textová část změny Z 2772/00

G-grafická část změny Z 2772/00:

V04 V05 V09 V19 V31 V33 V37

Z - 2781

T – textová část změny Z 2781/00

G-grafická část změny Z 2781/00:

V04 V31

Z - 2797

T – textová část změny Z 2797/00

G-grafická část změny Z 2797/00:

V04 V25 V31 V37 

 

o   Příloha 3 Odůvodnění – Textová část

Z 2772/00

Textová část Odůvodnění změny Z 2772/00

Z 2781/00

Textová část Odůvodnění změny Z 2781/00

Z 2797/00

Textová část Odůvodnění změny Z 2797/00

o   Příloha 4 Odůvodnění - grafická část (promítnutí změny do výkresů)

Z 2772/00

Grafická část odůvodnění změny Z2772/00:

G G04a GZad G04b G05a G05b G09a G09b G19a G19b  G31a G31b G33a G33b G37a  G37b

Z 2781/00

Grafická část odůvodnění změny Z2781/00:

G G04 G31

Z 2797/00

Grafická část odůvodnění změny Z2797/00:

G G04 G25 G31 G37

 

Vyhodnocení vlivů změn Z 2772, Z 2781 a Z2797:

 

Vyhodnocení vlivů změn Z 2772/00  a Z 2781/00 na udržitelný rozvoj území

(vystavené a projednané při společném jednání o návrhu změn Z 2772/00 a Z 2781/00)

o   Příloha 01 – Hodnotící karty změn Z 2772/00 a Z 2781/00

o   Příloha 02 – Akustická posouzení pro změnu Z 2772/00

o   Příloha 03 – Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (HIA) pro změnu Z 2772/00

 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro návrh změny Z 2797/00

(vystavené a projednané při společném jednání o návrhu změny Z 2797/00)

o   Příloha 01 – Hodnotící karta změny Z 2797/00

o   Příloha 02 – Akustická posouzení pro změnu Z 2797/00

varianta A (text - výkresy)

varianta B (text -výkresy)

o   Příloha 03 – Hodnocení vlivu na veřejné zdraví (HIA) pro návrh změny Z 2797/00

 

Verifikační expertní stanovisko ke změnám Z 2772/00 a Z 2781/00 (k návrhu ke společnému jednání o návrhu změn Z2772/00 a Z2781/00)

Verifikační expertní stanovisko ke změně Z 2772/00 (k návrhu k veřejnému projednání)

 

Autorizace dokumentace

 

Pro lepší zobrazení doporučujeme použít prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome