Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění

Z3175 Tv G04v G09v G25v G31v G37v
To G04o G09o G20o G25o G31o G37o

Přehledová mapka VPS
Přehledová mapka ZPF