HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor stavební a územního plánu
Kontakt: mailto:oupsek@cityofprague.cz