Opatření obecné povahy

T - Textová část
G - Grafická část
v - výrok
o - odůvodnění
s - platný stav
z - zadání změny
n - promítnutí změny do výkresu

Autorizace dokumentace

Pro lepší zobrazení doporučujeme použít prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome