· opatření obecné povahy č. 4/2009, kterým se aktualizuje změna Z 1344/00 nabylo účinnosti dne 9. 3. 2009