· Opatření obecné povahy č.1/2008, kterým se vydává změna z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (včetně související úpravy směrné části ÚP SÚ hl. m. Prahy).

· Textová část (včetně odůvodnění, regulativů a seznamu veřejně prospěšných staveb),příloha D a příloha E odůvodnění.

· Záplavová území (grafické znázornění oddílu 10)

· Podmíněnost staveb (grafické znázornění oddílu 12)

· Velká rozvojová území (grafické znázornění oddílu 13)

· grafická část s upravenými legendami dle OOP č. 1/2008

· související úprava U 0690/2008