Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok, o - odůvodnění
s - platný stav, z - zadání změny, n - promítnutí změny

Z2845 Tv Gv04 Gv05 Gv09 Gv10 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go04s Go04z Go04n Go05s Go05n Go09s Go09n
Go10s Go10n Go19s Go19n Go20s Go20n Go25s
Go25n Go31s Go31n Go37s Go37n
Z2848 Tv Gv04 Gv19 Gv31
To Go04 Go19 Go20 Go31
Z2859 Tv Gv04 Gv319 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go31 Go37
Z2896 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2898 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2899 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2925 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go04 Go31 Go37
Z2947 Tv Gv04
To Go04
Z2951 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go04 Go19 Go31 Go37