Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Přehledová mapka VPS
Přehledová mapka ZPF
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění

Z2842 Tv Gv04 Gv09 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go09 Go31 Go37
Z2846 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go20 Go31 Go37
Z2847 Tv Gv04 Gv319 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go31 Go37
Z2850 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2880 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go20 Go31 Go37
Z2889 Tv Gv04 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go31 Go37
Z2903 Tv Gv04 Gv10 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go10 Go19 Go20 Go25
Go31 Go37
Z2908 Tv Gv05 Gv25
To Go Go05s Go05z Go05n Go25s Go25n
Z2909 Tv Gv04 Gv05 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04s Go04z Go04n Go05s Go05n
Go19s Go19n Go20s Go20n Go25s Go25n
Go31s Go31n Go37s Go37n
Z2920 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2935 Tv Gv04 Gv31
To Go Go04 Go31
Z2937 Tv Gv04 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go20 Go25 Go31 Go37
Z2939 Tv Gv04 Gv05 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go05 Go31 Go37
Z2940 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go31 Go37
Z2941 Tv Gv04 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go20 Go25 Go31 Go37
Z2942 Tv Gv04 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go25 Go31 Go37
Z2945 Tv Gv04 Gv05 Gv19 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go05 Go19 Go20 Go31 Go37
Z2948 Tv Gv04 Gv31
To Go Go04 Go31
Z2949 Tv Gv04 Gv31
To Go Go04 Go31
Z2962 Tv Gv04 Gv19 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go31 Go37
Z2964 Tv Gv04 Gv19 Gv25 Gv31 Gv37
To Go Go04 Go19 Go20 Go25 Go31
Go37
Z2975 Tv Gv04 Gv05 Gv09 Gv10 Gv25 Gv31
Gv37
To Go Go04s Go04z Go04n Go05s Go05n
Go09s Go09n Go10s Go10n Go20s Go20n
Go25s Go25n Go31s Go31n Go37s Go37n