Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239 vlny 15
Přehled změn - tabulka
Přehledová mapka
Autorizace dokumentace

T - Textová část
G - Grafická část (výřez z územního plánu)
v - výrok
o - odůvodnění

Z3239 Tv Gv04 Gv31
To Go04 Go31