Oznámení o veřejném projednání
Tabulka
Návrh zadání
Přehledová mapka

T - Textová část
G - Grafická část(výřez z územního plánu, zákres podle předloženého podnětu ke změně)
O - Ortofoto mapa

Z3083 T O G