HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje
Kontakt: mailto:uzrsek@praha.eu