HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  Odbor územního plánu 

Kontakt: mailto:oupsek@cityofprague.cz