Územní plán zóny Anenská

 

Vyhláška hl. m. Prahy č. 6/2002 o závazné části územního plánu zóny Anenská nabyla účinnosti dne 1. června 2002.

 

Grafická část (obsah vybraných výkresů)

 

Výkres č. 2 – hlavní výkres

Výkres č. 3 – parter 

 

Průvodní zpráva – kniha první

 

Regulace – kniha druhá